انتصاب کارشناس خدمات فناوری و عارضه یابی پارک علم و فناوری یزد

انتصاب کارشناس خدمات فناوری و عارضه یابی پارک علم و فناوری یزد

طی حکمی از سوی حسین رحیمی، هماهنگ کننده امور پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد، لیلی آقائی به عنوان کارشناس خدمات فناوری و عارضه یابی پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

سرکار خانم لیلی آقائی

نظر به تجارب ارزنده علمی و اجرایی سرکارعالی و به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان کارشناس خدمات فناوری و عارضه یابی پارک منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال، در جهت تحقق اهداف پارک و انجام وظیفه موفق و سرفراز باشید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری یزد

  پارک علم و فناوری یزد

  زندگی با طعم فناوری ایرانی

   نظرات