اطلاعیه صدور کارت دانشجویی هوشمند

اطلاعیه صدور کارت دانشجویی هوشمند

بنابر اطلاع واحد صدور کارت مدیریت امور دانشجویی دانشگاه، دانشجویان جدیدالورود جهت دریافت کارت دانشجویی هوشمند می‌باید :
مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ ریال به حساب جاری الکترونیک بانک ملت شعبه هجرت به شماره حساب
۵۱۵۵۲۳۷۸ / ۸۳ با کد شناسه ۱۱۲۰۱۰۱۱۲۹ به نام درآمدهای غیردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران (قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملت سراسر کشور به جز شعبه مستقر در دانشگاه) واریز و اصل فیش واریزی را هنگام دریافت کارت ارائه دهند .
لازم به ذکر است در حال حاضر کارت دانشجویی دانشجویان جدیدالورود در کلیه مقاطع به جز MPH آماده می باشد. از دانشجویان عزیز خواهشمند است جهت دریافت کارت با در دست داشتن اصل فیش واریزی به واحد امور دانشجویی دانشکده سرکار خانم برومند مراجعه فرمایند .
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات