توسط پارک علم و فناوری البرز ؛ کارگاه آموزشی

توسط پارک علم و فناوری البرز ؛ کارگاه آموزشی

با هدف موفقیت و توسعه ارتباطات موثر در فعالیت و فضای کسب و کار مدیران و کارشناسان  پارک علم و فناوری البرز، دوره آموزشی با موضوع " ارتباطات موثر"  توسط  واحد آموزش  پارک  روز سه شنبه ۲۳ مهرماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، ، در این کارگاه ، حمید محمدی پور مدرس دوره ابتدا به اهمیت ایجاد ارتباط مفید و موثر برای مدیران و کارشناسان پارک اشاره کرد و گفت: شخصیت فردی و شخصیت اجتماعی در ارتباط موثر بسیار موثر است و فراگیری فنون ارتباط موثر می تواند در موفقیت مدیران و کارشناسان در فضای مذاکره و کسب و کار  بسیار تعیین کننده باشد .
در این دوره آموزشی ضمن خدمت که ویژه کارکنان پارک علم و فناوری البرز در سالن اجتماعات پارک برگزار شد، شرکت کنندگان با مقوله هایی مثل تعریف و فرآیند ارتباط، (انواع ارتباطات شامل فردی، گروهی و اجتماعی)، پیش برنده ها و موانع ارتباطات، اصول ارتباطات موثر، روش های ارتباطات موثر، تکنیک های مواجه با افراد و روش های درک کردن و درک شدن آشنا شدند .


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری البرز

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری البرز

  پارک علم و فناوری البرز

  زمینه فعالیت جامع

   نظرات