احقاق افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی

احقاق افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی

بهره وری به عنوان یکی از شاخص های مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی مطرح است. شاخصی که ظرف ۱۰ سال گذشته در کشور روندی صعودی را طی کرده است. مصرف آب در بخش کشاورزی موضوعی است که همواره با چالش مواجه است. بسیاری برای مصرف آب در این بخش رقمی حدود ۹۰ درصد را مطرح می‌کنند اما تحقیقات و محاسبه های میدانی بازگوکننده مطلب دیگری است. فریبرز عباسی رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی درباره این موضوع گفت: اعداد و ارقام متفاوتی درباره آب مصرفی در بخش کشاورزی وجود دارد؛ بنابراین موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی دو سال گذشته فعالیت‌های تحلیلی خوبی روی این موضوع انجام داد تا میزان و حجم آب مصرفی در بخش کشاورزی مشخص شود. بررسی‌های تحلیلی در موسسه به چند روش مختلف تا امروز ادعای مصرف ۹۰ درصدی آب در بخش کشاورزی را رد می‌کند. عباسی ادامه داد: مصرف آب در این بخش ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات