جلسه بازدید از دفاتر توسعه آموزش

جلسه بازدید از دفاتر توسعه آموزش

بازدید از دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت طبق تقویم سالانه بازدید از دفاتر توسعه با حضور مدیران محترم  دفاتر توسعه د انشکده ها  و بیمارستانها و همچنین جناب آقای دکتر کبیر مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، جناب آقای دکتر کرمانی معاون محترم آموزشی دانشکده، سرکار خانم دکتر اشتری نژاد مدیر محترم دفتر توسعه آموزش، سرکار خانم دکتر رسولی مسئول محترم کمیته دانشجویی، هم چ نین کارشناسان محترم دانشکده در روز سه شنبه مورخ ۲۳/۰۷/۹۸ در سالن شهید رحیمی این دانشکده برگزار گردید. عملکرد این دفتر از نظر جناب آقای دکتر کبیر بسیار رضایت بخش بود و در انتها مشکلات و کاستی های موجود این دفتر مطرح گردید، و ایشان با اشاره به تامین منابع مالی لازم، حضور فعال افراد توانمند و علاقمند به حیطه های پژوهش در آموزش و درخواست راهنمایی لازم از مسئولین مرتبط را از ارکان اصلی در بهبود هرچه بیشتر این زیر ساخت ها دانستند. جلسه مذکور با پرسش و پاسخ در زمینه جایگاه دفاتر توسعه آموزش در حوزه تصمیم گیری های هر دانشکده و دانشگاه و ارائه نظرات جهت بهبود عملکرد دفاتر توسعه آموزش دانشگاه به اتمام رسید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات