مقاومت سیستم بانکی در برابر فین تک ها

مقاومت سیستم بانکی در برابر فین تک ها

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «با استفاده از سامانه ها و پلتفرم های جدید مالی مانند سککوک می توانیم عقب ماندگی ها در حوزه تامین مالی تولید را جبران کنیم.» رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به ضرورت بهره گیری سیستم بانکی از نوآوری های جدید در مسیر رشد اقتصادی گفت: «امروزه کشورهای پیشرفته به سمت بانکداری و تامین مالی الکترونیک رفته و با ورود تکنولوژی به امور مالی توانسته اند سطح پیشرفت خود را بیش از پیش کنند. از اینرو این موضوع در کشور ما نیز باید مدنظر قرار بگیرد.» رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه استفاده از سامانه‌ها و پلتفرم‌های جدید یعنی گام برداشتن در مسیر بانکداری الکترونیک افزود: «به نسبت پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های جاری در سیستم بانکداری خوشبختانه گام‌های مفیدی در مسیر شفافیت مالی برداشته شده است.» نماینده مردم سبزوار در مجلس با تاکید بر اینکه استفاده از سامانه‌های نوین ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات