آیا قیمت سفرهای ماکسیم افزایش یافته است؟

مطابق این آیین‌نامه شرکت‌ها باید دو درصد از هر سفر را در قالب عوارض به شهرداری‌ها پرداخت کنند؛ اگر چه گفته شده که مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت‌های تاکسی اینترنتی حذف می‌شود اما اگر حذف نشود تپسی، اسنپ و ماکسیم باید عوارض ۱٫۵ درصدی بپردازند. چون این درصدگیری شهرداری بار مالی بر شرکت اعمال می‌کند طبیعتا موجب افزایش قیمت می‌شود چون مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد از کل درآمد اختصاص داده شده است. وی درخصوص تاثیر پرداخت عوارض و مالیات بر فعالیت شرکت‌های تاکسی اینترنتی گفت: با پرداخت این دو درصد به شهرداری، هزینه‌ای بر ما اعمال خواهد شد که منجر به افزایش قیمت سفرها، کمسیسون رانندگان تغییر پیدا خواهد کرد، بنابراین روی کار ما تاثیر گذار است.

متن کامل خبر در سایت تجارت نیوز

    منبع خبر

    تجارت نیوز

    تجارت نیوز

    تجارت نیوز یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات