رقابت ایده های گردشگری فضاپایه

رقابت ایده های گردشگری فضاپایه

پژوهشگاه فضایی ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و سازمان فضایی ایران رویداد تخصصی صنایع خلاق و فرهنگی در حوزه پارک ها و گردشگاه های موضوعی فضاپایه را در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهر ماه امسال برگزار می‌کند. این رویداد با هدف ترویج و اشاعه علوم، فناوری ها و دستاوردهای فضایی در جامعه متناسب با فرهنگ و ارزش های اسلامی-ایرانی برگزار می شود. مهلت ثبت نام تا ۱۰ مهرماه تعیین شده است. این رویداد در چهار محور ” پیوند علم و فناوری‌های فضایی با حوزه گردشگری “، “مصادیق ترویج در علوم و فناوری‌های قضایی در قالب پارک‌های موضوعی”، “ ایده های مکان محور در حوزه نجوم و گردشگری”، “عظمت آسمان‌ها و زمین‌ و علوم و فناوری‌های فضایی” و “تعامل علوم و فناوری‌های فضایی با صنایع خلاق و فرهنگی” برگزار می‌شود. تمامی افراد مستعد، اساتید، دانشجویان، مدیران و کارکنان دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌توانند در حوزه‌های زیست‌بوم صنعت ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات