برگزاری سومین جلسه شورای علمی و فناوری در سال ۱۳۹۸

برگزاری سومین جلسه شورای علمی و فناوری در سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان همدان : سومین جلسه شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری همدان در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ به ریاست دکتر محمد حسن مرادی رئیس پارک علم و فناوری همدان و حضور ۸ نفر از اعضای شورا به منظور بررسی شش طرح فناوری برای پذیرش، در محل پارک برگزار گردید.

در این جلسه شش طرح متقاضی استقرار در بخش موسسات پارک علم و فناوری که دو طرح با عنوان شتابدهنده و چهار شرکت نیز به عنوان موسسات فناور با نظر اعضاء شورای پارک بررسی و با پذیرش آنها موافقت گردید.

اخبار

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری همدان

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری همدان

    پارک علم و فناوری همدان

    پارک علم و فناوری همدان یک پارک علم و فناوری در شهر همدان می باشد

    نظرات