فینوتک چه نقشی در ایجاد یکپارچگی نرم‌افزار کر بانک‌های ادغامی دارد؟

در تازه‌ترین فعالیت این شرکت نیز همکاری آن با بانک‌های ادغامی به گوش می‌رسد. فینوتک در این مرحله با بانک سپه همکاری کرده و توانسته یکپارچه‌سازی کرها را انجام دهد. همچنین حدود یک ‌ماه است که مشتریان این بانک از سرویس‌های رایجی مانند سرویس‌های انتقال وجه، استعلام و غیره که به‌واسطه فینوتک ارائه شده استفاده می‌کنند. ، مدیرعامل فینوتک نیز به همین موضوع معطوف بود؛ اینکه فینوتک چه سرویسی را به بانک سپه ارائه می‌دهد و برای استانداردسازی کرهای آنها چه برنامه‌ای دارد. او به شیوه استانداردسازی کرهای بانک‌ها اشاره کرد و ادامه داد: «پیش از ادغام، هر کدام از بانک‌ها کر مجزایی داشتند، اما پس از ادغام کرها باید در یک قالب استاندارد صحبت کنند تا بانک‌ها بتوانند در تمامی شعب به مشتریان سرویس بدهند. بدیعی اجرای این پروژه با بانک سپه را مثبت ارزیابی کرد و توضیح داد: «بانک سپه در این موضوع همکاری خوبی با ما داشته و هم ما و هم تیم فنی از اجرای این فرایند رضایت داشتیم.»

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات