ماجرای اسنپ و انحصار: شکایت واحد، آراء متفاوت

به دلیل ممانعت شرکت اسنپ از همکاری رانندگانش با شرکت تپسی، شکایت خود را در شورای رقابت طرح کرد. در آن زمان، شورای رقابت با رد ادعای تپسی موجب شد تا اسنپ در فعالیت‌های آتی خود حتی در بازارهای دیگر مثل پیک موتوری و عرضه اینترنتی غذا هر جا که به عملکردش به دلیل نقض اما حالا شورای رقابت درخصوص شکایتی که چیلیوری علیه اسنپ فود با موضوع نسبتا واحد، این بار درباره نحوه همکاری اسنپ و رستوران‌ها مطرح کرده است اسنپ را محکوم کرد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد رویکرد شورا این بود که با توجه به سهم بالای ۸۰ درصدی شرکت اسنپ‌فود در بازار عرضه اینترنتی غذا و پلتفرم‌های مرتبط با آن، این شرکت دارای وضعیت اقتصادی مسلط است. نکته تامل‌برانگیز ماجرا به مستندات قانونی بر می‌گردد که روزی تپسی به آنها استناد کرد، اما شورا نپذیرفت؛ ولی امروز سه بند از چهار مستند قانونی که تپسی مدعی نقض آنها از جانب اسنپ بود تنها مستندات شورای رقابت برای محکوم کردن اسنپ‌فود شده است. سوال اینجاست: آیا دو استدلال فوق در خصوص پلتفرم‌های عرضه اینترنتی غذا و همکاری آنها با رستوران‌ها صادق نیست؟ آیا اعضای شورای رقابت از یک‌سال و نیم پیش تغییر کرده‌اند که حالا افراد جدید تصمیم متفاوتی در شکایتی با موضوع واحد گرفته‌اند؟

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات