روش‌های رایج برای ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها چیست؟

روش‌های رایج برای ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها چیست؟

این روش کاربرد زیادی ندارد و بیشتر در مرحله بذری یا seed stage از آن استفاده می‌شود. در روش تجمیع عوامل ریسک که برای ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها در مراحل ابتدایی آن‌ها مناسب است، ۱۲ عامل ریسک برای استارتاپ مانند ریسک مدیریتی، ریسک اقتصادی، ریسک اندازه بازار، ریسک خروج سرمایه‌گذار و … تعریف و بررسی می‌شوند؛ سپس هرچه ریسک استارتاپ بیشتر باشد، ارزش آن کاهش می‌یابد. از این روش در مرحله بذری و ابتدایی استارتاپ استفاده می‌شود. در این روش جریان‌های نقدی هر سال پیش‌بینی و به زمان حال تنزیل می‌شوند؛ سپس ارقام به‌دست آمده با یکدیگر جمع می‌شوند و ارزش نهایی محاسبه می‌شود. از روش جریان‌های نقد تنزیل‌شده برای ارزش‌گذاری استارتاپ‌هایی که رشد کرده‌اند و در مراحل پایانی قرار دارند استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران برای ارزش‌گذاری استارتاپ‌هایی که در مرحله ابتدایی یا دور اول سرمایه‌گذاری هستند از این روش استفاده می‌کنند.

متن کامل خبر در سایت نوپانا

    منبع خبر

    نوپانا

    نوپانا

    نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات