کارگاه دست یابی به اهداف (ویژه دانش آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال)

کارگاه دست یابی به اهداف (ویژه دانش آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال)

به مناسبت روز دانش آموز، شتابدهنده سلامت الکترونیک متاسل با همکاری مرکز رشد فناوری سلامت برگزار میکند:


کارگاه دست یابی به اهداف 
(ویژه دانش آموزان ۱۲ تا ۱۷ سال)


آموزش برنامه ریزی درسی با شناخت بهتر ویژگیهای شخصیتی و فردی


ویژه دختران: چهارشنبه ۸ آبان ماه، ساعت ۱۶-۲۰


ویژه پسران: پنجشنبه ۹ آبان ماه، ساعت ۱۶ -۲۰


ثبت نام در :


metacell.ir/schoolgoals


کسب اطلاعات بیشتر : 

۰۹۱۵۷۷۶۶۵۳۱

 

  منبع خبر

  شتابدهنده مِتاسِل

  شتابدهنده مِتاسِل

  مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت الکترونیکی شرق کشور

   نظرات