اطلاعیه در خصوص طول دوره بهره مندی از خوابگاه دانشجویی

اطلاعیه در خصوص طول دوره بهره مندی از خوابگاه دانشجویی

 • «طبق قوانین صندوق رفاه و مفاد ماده ۳۲ آیین نامه اسکان دانشجویی وزارت متبوع: در صورت وجود امکانات، دانشجویان واجد شرایط می توانند از آغاز تحصیل حداکثر به ترتیب مقطع، کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۴ نیمسال ،کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ۸ نیمسال ،کارشناسی ارشد ۵ نیمسال، دکترای حرفه ای ۱۴ نیمسال از خوابگاه دانشجویی استفاده نمایند.»
 • معرفی دانشجویان جهت استفاده از خوابگاه منبعد در چارچوب آئین نامه اسکان دانشجویی خواهد بود.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

  پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات