مصاحبه مدیر مسئول سلام نوپا با خبرگزاری اتاق بازرگانی

مصاحبه مدیر مسئول سلام نوپا با خبرگزاری اتاق بازرگانی

با توجه به این مسئله، ما از نظر قانونی در شناخت انحصار، محدودیت و ممنوعیت آن در کل فضای تجاری کشور مشکل داریم، برای مثال هیچ قانونی زمینه انحصار خودروسازان یا اپراتورهای مخابرات را در کشور ما محدود نمی‌کند چه برسد به استارت آپ‌ها. باید پذیرفت که فضای کسب وکار در کشور ما تغییر کرده است بنابراین باید مشکلات در این اکوسیستم جدید را از راه خود حل کرد. ایجاد متولی برای استارت آپ‌ها موضوعیتی ندارد و به نظر می‌رسد مراجعی به عنوان تشخیص دهنده مسائل این حوزه وارد عمل شده‌اند که در جای اصلی خود کارآمد نبوده‌اند.

متن کامل خبر در سایت سلام نوپا

  منبع خبر

  سلام نوپا

  سلام نوپا

  رسانه خبری تحلیلی سرمایه گذاری استارتاپ های ایران

   نظرات