ضرورت قانون گذاری دولت در حکمرانی باز

ضرورت قانون گذاری دولت در حکمرانی باز

این ۴ اصل شامل شفافیت، یکپارچه شدن، مسئولیت‌پذیری (مسئولیت پذیری دوگانه) و مشارکت ذینفعان است.» براساس گفته‌های محمدی خلاف آن چیزی که تصور می‌کنیم که دولت باید خدمتگزار باشد و خدماتی به جامعه عرضه کند، در حکمرانی باز دولت باید قانونگذار باشد، چارچوب تعیین کند و فضای تعامل را تسهیل کند و مردم به همدیگر خدمت ارائه دهند. او همچنین گفت: «در حکمرانی باز مسئولیت پذیری از سمت حاکمیت به سمت جامعه می‌رود. یعنی جامعه درقبال جامعه خودش مسئول است و با تعامل با دیگران این مسئولیت پذیری را اعمال می‌کند.» محمدی با اشاره به اینکه یکی دیگر از کاربردهای بلاکچین دسترسی آزاد به اطلاعات و داده‌های حاکمیتی است گفت: «این موضوع یکی از چالش‌های اصلی سیستم‌های حاکمیتی است چون در این بخش غیرشفاف عمل می‌کنند.» او ادامه داد: «یکی دیگر از موضوعات خیلی مهم در بحث حکمرانی باز و بلاکچین بحث بودجه‌ریزی باز و بودجه‌ریزی عملیاتی است که می‌تواند بر بستر بلاکچین شفاف‌تر و با مشارکت ذینفعان صورت گیرد.»

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات