مرکز رشد واحدهای فناوری در ساوه ایجاد می شود

در جلسه ای که با حضور مسئولین پارک علم و فناوری استان مرکزی، مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی استان و همچنین مسئولین ارشد شهرستان ساوه در محل فرمانداری شهرستان ساوه برگزار شد، پیگیری امور مربوط به راه اندازی و ایجاد مرکز رشد واحدهای فناوری در شهرستان ساوه در دستور کار قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات