هوشمندسازی جایگاه های سوخت به کمک استارتاپ ها

هوشمندسازی جایگاه های سوخت به کمک استارتاپ ها

نخستین رویداد استارتاپی حوزه سوخت با هدف بررسی فرصت های سرمایه گذاری در جایگاه های سوخت کشور با رویکرد هوشمندسازی با حمایت ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برگزار می شود. نخستین رویداد استارتاپی حوزه سوخت با هدف بررسی فرصت های سرمایه گذاری در جایگاه های سوخت کشور با رویکرد هوشمندسازی در محورهای مختلف مالی و اقتصادی، حکمرانی و مدیریت، صنعت و فناوری و فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود. هوشمندسازی جایگاه ها لازمه توسعه صنعت توزیع فرآورده و نیز برنامه ریزی صحیح در بخش سبد سوخت خودروها است، هوشمندسازی جایگاه های عرضه سوخت موجب می شود هم زمان اطلاعات نوع و مقدار سوخت مصرفی هر خودرو به مرکز ارسال شود، مدیریت هزینه انجام شده و در همان لحظه پرداخت هزینه، همزمان سهم دولت و جایگاه دار به حساب شان واریز شود. این رویداد استارتاپی با حمایت ستاد توسعه فناوری ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات