راه‌اندازی بخش روزنامه‌نگاری فیس‌بوک‌نیوز / فیس‌بوک نسخه آزمایشی بخش جدید اخبار اپلیکیشن خود را امتحان می‌کند

این بخش خبری در صفحه اصلی اپلیکیشن اصلی فیس‌بوک قرار گرفته است. کمبل براون، معاون شرکای اخبار جهانی فیس‌بوک و مونا سارانتاکوس، مدیر تولید بخش خبری فیس‌بوک، گفتند که گزارش‌های خبری در صفحه اصلی اخبار منتشر می‌شوند. آنها همچنین توضیح دادند که ایجاد صفحه‌ای ویژه با محوریت روزنامه‌نگاری، باعث می‌شود که افراد از طریق اپلیکیشن فیس‌بوک، کنترل کنند که چه خبرهایی بر صفحه آنها بیاید. براون و سارانتاکوس افزودند که صفحه اخبار، با مشورت ناشران ایجاد شده است. همچنین این بخش از اپلیکیشن فیس‌بوک، بر اساس بازخورد نظرسنجی است که از بیش از ۱۰۰ هزار کاربر فیس‌بوک در ایالات‌متحده گرفته شده است. به نظر می‌رسد فیس‌بوک‌نیوز از هر دو ویرایشگرهای انسانی و الگوریتم‌ها استفاده می‌کند تا خبری را که قرار است کاربر ببیند تعیین کند. در فیس‌بوک‌نیوز، یک بخش با عنوان «گزارش‌های امروز» وجود خواهد داشت که توسط تیمی از روزنامه‌نگاران اداره می‌شود تا مهم‌ترین گزارش‌های روز را در این بخش منتشر کنند. فیس‌بوک فهرست ناشرانی را که با این شرکت مشارکت می‌کنند را منتشر نکرده است؛ اما در عکس‌های منتشر شده از صفحه اخبار اپلیکیشن این شرکت، گزارش‌هایی از خبرگزاری‌های درواقع به گفته یکی از سخنگویان فیس‌بوک، این شرکت برای اینکه بتواند در چند حوزه گزارش منتشر کند، به آن دسته از ناشرانی که بتوانند حجم ثابتی از محتوای مبتنی بر واقعیت و اصل تولید کنند، هزینه می‌پردازد. بن اسمیت، سردبیر ارشد بازفیدنیوز گفته خوشحال است با فیس‌بوک‌نیوز همکاری می‌کند و فیس‌بوک، در شناسایی ارزش اخبار تولید شده در این پلتفرم‌ها پیشگام می‌شود.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات