شرکت به پرداخت ملت موفق به دریافت استاندارد جهانی ISO/ICE ۲۰۰۰۰-۱:۲۰۰۱۱ در حوزه «ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی» شد

شرکت به‌ پرداخت ملت موفق به پیاده‌سازی و اخذ گواهینامه بین‌المللی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO/ICE ۲۰۰۰۰-۱:۲۰۰۱۱ در حوزه «ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی» شد. به گزارش روابط عمومی شرکت به‌ پرداخت ملت ، استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات معیاری جهانی برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های «کسب‌وکار ارزش‌آفرین» در یک سازمان است. این استاندارد بین‌المللی شامل پنج بخش است که الزامات و ملاحظات لازم برای پیاده‌سازی چارچوب مدیریت خدمات را با هدف بهبود فعالیت‌های فناوری اطلاعات و دستیابی به گواهینامه ISO/ICE ۲۰۰۰۰ ارائه می‌دهد. پروژه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با هدف تحقق استاندارد ISO/ICE ۲۰۰۰۰ در حوزه صنعت پرداخت کشور با تشکیل کارگروهی از مدیران و خبرگان هر یک از معاونت‌های این شرکت کلید خورده و به تدوین، طراحی و پیاده‌سازی فرآیندهای استاندارد ISO/ICE ۲۰۰۰۰ همت گماشت. شرکت به‌ پرداخت ملت که از سال ۸۴ تاکنون به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی حوزه پرداخت کشور شناخته شده با ایجاد ...

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات