موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

موافقت نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

کل واردات کشورهای اوراسیا از جهان در بخش کشاورزی در سال ۲۰۱۸ به میزان ۳۴۱۳۸. به فدراسیون روسیه حدود ۲۱۷ میلیون دلار می‌باشد که عمده صادرات ایران به این کشور عبارتند از: سیب درختی، انواع سبزی و صیفی، انگور، پرتقال، کشمش، خرما، کیوی. ۳۵ میلیون دلار می‌باشد که عمده صادرات ایران به این کشور عبارتند از: انواع سبزی و صیفی، کشمش، خرما، کیوی. ۹۴ میلیون دلار می‌باشد که عمده صادرات ایران به این کشور عبارتند از: سیب درختی، انواع سبزی و صیفی، کشمش، خرما، کیوی و انواع پسته. ۰۵ میلیون دلار می‌باشد که عمده صادرات ایران به این کشور عبارتند از: سیب درختی، انواع سبزی و صیفی، انگور، پرتقال، کشمش، خرما، کیوی، انواع پسته و انواع جوجه. ۰۲ میلیون دلار می‌باشد که عمده صادرات ایران به این کشور عبارتند از: سیب درختی، پرتقال، کشمش، خرما، کیوی و انواع پسته. تعهدات حوزه اوراسیا در برخی محصولات منتخب کشاورزی برای ایران در زمینه نرخ‌های تعرفه عمدتا کاهشی بوده است. تعهدات ایران در برخی محصولات منتخب کشاورزی برای حوزه اوراسیا در زمینه نرخ‌های تعرفه، کاهشی بوده است.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات