ثبت نام در سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری استان مازندران

ثبت نام در سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری استان مازندران


با توجه به اینکه انتخاب واحدهای فناور برتر استان مازندران در هفته پژوهش و فناوری صرفا از طریق سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری استان مازندران به آدرس www.bpmz.ir  انجام می پذیرد، فناورانی که طرح ها و فناوری های خود را در سال های گذشته در سامانه اطلاعات پژوهش و فناوری استان ثبت کرده اند؛ امسال نیز می توانند با ورود به سامانه، فناوری مربوطه را ویرایش و تکمیل نمایند.

فناورانی که در یک سال اخیر به مجموعه پارک علم و فناوری مازندران پیوستند، برای اخذ نام کاربری با آقای صابریان (۰۹۱۱۹۱۰۴۷۸۴) تماس حاصل نمایند.

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

    نظرات