محصول استراتژیک ایران ارقام، سوئیچ سبا ۲ چه دستاوردهایی برای شبکه بانکی داشته است؟

مطابق گزارش‌های شرکت نبض‌افزار و براساس پایش و تحلیل اطلاعات شبکه بانکی و گزارش‌های جرائم، سهم جرائم تراکنش‌های ناموفق سوئیچ سبا ۲ به صفر رسیده است که دستاورد بزرگی به شمار می‌رود. با بهینه‌سازی‌هایی که بر روی سوئیچ سبا ۲ انجام گرفته است، توان پردازشی آن به حدی رشد داشته است که در بانک‌های مذکور سوئیچ سبا TPS بالای ۱۴۰۰ را در محیط‌های عملیاتی آن بانک‌ها با موفقیت پردازش کرده و قطعا توانمندی این سامانه را باید بیش از این در نظر گرفت. همچنین ایجاد زیرساختی برای مانتیورینگ برخط تراکنش‌های سوئیچ سبا ۲ به نحوی که زمان پاسخ تمامی هاست‌ها و مرکز شتاب را بصورت لحظه‌ای در سامانه مانیتورینگ به نمایش گذارد و خطاهای شبکه بانکی را براساس پارامترهای تعریف شده و پویا، نمایش دهد، دستاورد دیگری در این حوزه بوده است. در این حوزه نیز زیرساخت‌های لازم بر روی سوئیچ سبا ۲ ایجاد شده است به نحوی که ارتباط با SSM یا HSM، قابلیت اجرائی و عملیاتی پیدا کرده است.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات