شاپرک گزارش اقتصادی مهرماه ۹۸ را منتشر کرد

گزارش شماره ۵۲ «گزارش اقتصادی شاپرک» در پنج بخش اصلی بر موضوعاتی چون «جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی»، «شاخص‌های عملکردی شاپرک در مهرماه ۹۸»، «کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی»، «بررسی عملکرد کلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» و «بررسی وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده» متمرکز شده است. بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌های شاپرکی در مهرماه ۹۸ داشته‌اند. به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، ایران کیش، تجارت الکترونیک پارسیان و بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌های شاپرکی در مهرماه ۹۸ را داشته‌اند. بیشترین سهم پذیرندگی از کل تعداد تراکنش‌های شاپرکی را در مهرماه ۹۸ داشته‌اند. بیشترین سهم پذیرندگی از کل مبلغ تراکنش‌های شاپرکی را در مهرماه ۹۸ داشته‌اند.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات