پارک علم و فناوری کرمانشاه، در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ایده کمپ زد

پارک علم و فناوری کرمانشاه، در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ایده کمپ زد

سومین ایده کمپ پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه ۱۲ و ۱۳ آبان ماه در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در حال برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه، مهندس شهاب خوش خوی مدیر مرکز رشد کشاورزی پارک علم و فناوری کرمانشاه گفت :ایده کمپ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی  با هدف تعامل بیشتر پارک علم و فناوری و دانشگاه‌ها، تشریح خدمات و حمایت های پارک علم و فناوری و مراکز رشد برای دانشجویان و اساتید دانشگاه، آشنایی با فرایند جذب و پذیرش و ارتباط دانشجویان با حوزه های فناوری به منظور  پرداختن به ایده های نوآورانه و ایجاد کسب و کارهای فناورانه برگزار شده است.
وی تصریح کرد:در برنامه دو روزه ایده کمپ مشاوره در حوزه های جذب و پذیرش ایده ها، ثبت اختراع داخلی و خارجی، تجاری سازی و توسعه محصول و خدمات حوزه دانش بنیان ارائه می شود.
خوش خوی تا کید کرد:در حاشیه ایده کمپ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کارگاه آشنایی با خدمات و فعالیت های پارک علم و فناوری کرمانشاه ویژه دبیران انجمن های علمی و دانشجویان فردا ۱۳ آبان برگزار می شود.
وی افزود:همچنین نشست مسولین پارک علم و فناوری کرمانشاه با اعضا هیات علمی پردیس کشاورزی در این ایده کمپ برگزار خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات