بازدید سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از دانشگاه پیام نور شهرستان خوی

بازدید سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از دانشگاه پیام نور شهرستان خوی

سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به منظور بررسی پتانسیل های راه اندازی مرکز رشد جامع واحدهای فناور در این شهرستان از دانشگاه پیام نور خوی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر علی محمدنیکبخت  در جلسه ای با حضور دکتر جباری رییس دانشگاه پیام استان و دکتر دادرس رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان خوی با اشاره به توسعه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در کشور اظهار کرد: سیستم حاکمیتی نگاه ویژه ای به این بخش دارد به طوری که در پارک های علم و فناوری ۸۷  درصد افزایش اعتبارات هزینه ای داشته ایم.
وی ادامه داد: سفارش های اکیدی داریم از تمام ظرفیت های استان  به ویژه از ظرفیت شهرستان های بزرگی مانند خوی نهایت استفاده را بکنیم.
سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با بیان اینکه  ایجاد مرکز رشد جدید در استان منوط به  دریافت مجوز از  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی می باشد، گفت:  شهرستان خوی  با توجه به پتانسیل های آن  توانایی اداره مرکز رشد را دارد.
شایان ذکر است در پایان این جلسه سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه مدیر مراکز رشد و موسسات پارک از زیر ساخت های فیزیکی و قابلیت های دانشگاه پیام نور خوی بازدید کردند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی یک پارک علم و فناوری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات