انعقاد تفاهم نامه همکاری بین صندوق نوآوری و شکوفایی کشور و پارک علم و فناوری یزد

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین صندوق نوآوری و شکوفایی کشور و پارک علم و فناوری یزد

در حاشیه بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از پارک علم و فناوری یزد، شنبه ۱۸ آبان ۹۸، تفاهم نامه همکاری بین صندوق نوآوری و شکوفایی کشور و پارک علم و فناوری یزد امضا شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، این تفاهم نامه با هدف فراهم آوردن زمینه همکاری‌های سازنده برای توسعه فناوری و نوآوری در کشور و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و در راستای برنامه راهبردی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، به امضای عرب نیا، معاون ارتباطات و بین الملل صندوق نوآوری و شکوفایی و محمدمهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد رسید.
طبق این تفاهم نامه صندوق نوآوری و شکوفایی متعهد شد برنامه های توانمندسازی ارائه‌شده توسط پارک علم و فناوری یزد یا کارگزاران معرفی‌شده آن (شرکت یا شرکت‌های مشاوره مدیریت، آموزشی و تجاری‌سازی معتبر در سطح استان)، اعم از دوره‌های آموزشی، خدمات مشاوره و طرح‌های توانمندسازی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان را بررسی و پس از تایید، میزان و چگونگی حمایت از هر کدام را با توجه به راهبردهای توانمندسازی صندوق برای اجرا به پارک اعلام نماید.
ارسال فهرست کارگزاران پیشنهادی خود برای تایید به صورت مکتوب به صندوق، ارائه برنامه‌های توانمندسازی پیشنهادی به همراه جزئیات آن و پوشش همه شرکت‌های دانش‌بنیان استان یزد و استان‌های معرفی‌شده از طرف صندوق از تعهدات پارک علم و فناوری یزد در این تفاهم نامه بود.
گفتنی است، این توافق‌نامه به مدت یک سال از تاریخ امضای آن دارای اعتبار و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری یزد

  پارک علم و فناوری یزد

  زندگی با طعم فناوری ایرانی

   نظرات