ابلاغ برنامه های شش ماه آینده حوزه های مختلف پارک علم و فناوری یزد

محمدمهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد برنامه شش ماه آینده پارک را در حوزه فناوری، عمرانی، پشتیبانی، روابط عمومی و امور بین الملل و شبکه سازی ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، طراحی، تصویب و اجرای مدل توسعه نهادهای همکار پارک، رویه های منتورینگ در پارک و اجرای مدل ارزیابی واحدهای فناور با توجه به ارزش ها و سیاست های موردنظر پارک برای اجرا از ابتدای سال ۹۹، نیازسنجی آموزشی و تصویب و اجرای برنامه های آموزشی واحدهای فناور پارک، ماهانه یک مورد برنامه ریزی و برگزاری تورهای بازدید و B۲Bبا شرکت های بزرگ ملی ، سه مورد برنامه ریزی و برگزاری تورهای بازدید وB۲B در پارک های کشور ، طراحی و برنامه ریزی برای اجرای یک مدرسه تابستانه در تابستان ۹۹ با همکاری یک واحد دانشگاهی و مدرسه منتخب، ایجاد یک شرکت در حوزه خدمات مالکیت فکری و برندینگ، ایجاد یک شرکت خدمات تخصصی در حوزه بازاریابی ملی و بین المللی فناوری، ایجاد یک شرکت تخصصی در حوزه تحلیل و پرورش سیستم های نوآوری، طراحی و راه اندازی پلتفرم خصوصی شبکه خدمات تخصصی با وی سی صندوق پژوهش و فناوری، طراحی و راه اندازی پورتال مراکز نوآوری، تصویب و اجرای برنامه عملیاتی و مدل کسب و کار مراکز توسعه فناوری، طراحی و اجرای مدل مرکز نوآوری در یک مدرسه منتخب، ماهانه یک مورد طراحی و اجرای مدل های رویداد ترویجی، مهارتی و کارآفرینی متناسب با مخاطبین مختلف، راه اندازی فضای کار اشتراکی به صورت برونسپاری، حداقل سه مورد طراحی و برگزاری رویدادهای حل چالش و رفع نیاز به صورت برونسپاری، طراحی و نظارت بر اجرای یک سایکل کامل شتابدهنده سرآیند، تدوین و اجرای برنامه خدمات مرجع مالکیت فکری و برندینگ و طراحی و اجرای دو پروژه کلیدی توسعه خدمات ITپارک، برنامه های ابلاغی به حوزه فناوری بوده است.
برنامه های ابلاغی حوزه عمرانی نیز شامل بازطراحی و عملیات اجرایی تکمیل ساختمان مراکز رشد اقبال مطابق زمان بندی تامین مالی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، عملیات اجرایی تامین زیرساخت فاز اول طرح جامع به منظور بهره برداری شرکت ها در شش ماهه اول سال ۹۹، پیگیری واگذاری و آماده سازی ساختمان در بافت تاریخی به منظور بهره برداری شرکت های مرکز رشد هنر، بهسازی فضای مرکز رشد علوم انسانی و هنر (خضری) مطابق طرح و زمان بندی مصوب و طراحی و بهره برداری بهینه از فضای راهروهای ساختمان موسسات در راستای رفع نیاز شرکت های مستقر بوده است.
رئیس پارک علم و فناوری یزد همچنین پیگیری تا کسب نتیجه سند مالکیت واگذاری زمین طرح جامع در کمیسیون مستندسازی ملی، پیگیری اخذ سند مرکز فناوری اقبال و واگذاری دو محدوده الحاقی به آن، تدوین و اجرایی کردن برنامه عملیاتی توانمندسازی ستاد پارک و اجرای آن مطابق با اولویت بندی و زمانبندی مصوب (شامل جذب، نگهداشت، آموزش، ارتقا، ارزیابی، رفاهی، غنی سازی شغلی، و…)، بازنگری و تصویب چارت سازمانی و تشکیلات پارک بر اساس برنامه های مدیریت پارک و سیاست های مصوب هیات رئیسه، پیگیری تا کسب نتیجه در مورد تبدیل وضعیت/اخذ کد کارمندی کارکنان پارک، پیگیری کسب مجوز (مستقیم یا با واسطه) و بکارگیری امریه سربازی در ستاد پارک با توجه به اعلام نیاز واحدها، پیگیری و حل مساله فضای تهران پارک (شامل دفتر پیگیری امور، فضای جلسات برای شرکت ها، فضای اسکان)، پیگیری حل مساله حقوقی ساختمان مرکز رشد علوم انسانی و هنر، پیاده سازی ساختار تفکیک هزینه کرد مستقیم و پشتیبانی ستاد فناوری و نوآوری بر اساس سهم ۵۰ درصد، تعیین تکلیف قطعی مسائل مالی پارک و صندوق پژوهش و فناوری استان، ایجاد ساختار واحد حقوقی پارک و تشکیل شرکت تعاونی مسکن یا چندمنظوره پارک در چارچوب ضوابط و سیاست های پارک را به عنوان برنامه های ستاد پشتیبانی پارک ابلاغ کرد.
گفتنی است، بازسازی/تقویت تعاملات با نهادها و ذینفعان (درون و بیرون اکوسیستم) در سطح استانی، برقراری ارتباط موثر با صنایع بزرگ استان، انعقاد تفاهم نامه همکاری با سه پارک کشور، برنامه ریزی و اجرای حداقل سه برنامه روز درهای باز پارک، تدوین و اجرایی کردن برنامه همکاری با رسانه های استانی و ملی (با رویکرد تولید محتواهای فاخر در حوزه فناوری، تمرکز بر معرفی شرکت ها و اخبار مهم آنها و شناخت هر چه بیشتر پارک در جامعه، تدوین و اجرایی کردن برنامه ارتقای برند پارک در شبکه های نوآوری و فناوری ملی و بین المللی، برنامه ریزی و اجرای یک رویداد با حضور خیرین علم و فناوری، راه اندازی دبیرخانه پروژه های کلیدی/پیشران علم و فناوری استان وحداقل یک مورد انعقاد تفاهم نامه با یکی از پارک های بین المللی، برنامه های ابلاغی به واحد روابط عمومی و امور بین الملل و شبکه سازی بوده است.

قابل ذکر است، طبق این ابلاغیه، هر یک از واحدهای ذکر شده وظایف خود را تا سه ماه نخست سال ۹۹ ارائه و عملکرد هر حوزه به صورت منظم مورد پایش قرار خواهد گرفت.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری یزد

  پارک علم و فناوری یزد

  زندگی با طعم فناوری ایرانی

   نظرات