مهمترین مسئله و چالش ما در بخش خصوصی، عمل به قانون معطل مانده است

مهمترین مسئله و چالش ما در بخش خصوصی، عمل به قانون معطل مانده است


سید مهدی مدنی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی گفت: مهمترین مسئله و چالش ما در بخش خصوصی، عمل به قانون معطل مانده بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه ماده ۵ آن است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان؛ سید مهدی مدنی رئیس انجمن دانش بنیان خراسان رضوی در اولین جلسه روسای تشکل های اتاق بازرگانی اتاق خراسان رضوی با رئیس اتاق ایران در دوره هم گفت: مهمترین مسئله و چالش ما در بخش خصوصی، عمل به قانون معطل مانده بهبود مستمر محیط کسب و کار به ویژه ماده ۵ آن، از سوی دولت و حاکمیت است.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: وجود موازی کاری در برخی تشکل ها و تعدد تشکل های همسان، بعضا به بروز مشکلات و حتی آسیب هایی منجر می شود که یکی از آن ها، ارائه نظرات و آرای متعدد و بعضا متناقض در جلسات تصمیم‌ساز است. از این منظر بر یکپارچه سازی تشکل ها و پرهیز دولت از تشکل سازی در حوزه اقتصادی، تاکید داریم.

وی گفت: در کمال تاسف گاهی مشاهده می شود؛ برخی نهادهای دولتی که کار آن‌ها ایجاد تشکل نیست، در این زمینه ورود می‌کنند. طبیعتا ساختاری که با این رویکرد ایجاد می شود، به ابزاری برای افراد و گروه ها تبدیل می شود تا سیاست های آن ها را دنبال کرده و پیش ببرد.

وی اظهار کرد: پافشاری بر اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از دستورکارهای مهم این دوره فعالیت اتاق است و طبق این ماده قانونی تشکل ها باید در یک جا متمرکز شوند و عدم اجرای نص قانون، یکی از مشکلات جدی ما در این بخش است.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات