کارگاه آموزشی روش‎ها و تکنیک‎های بازاریابی نوین در مرکز رشد واحد‎های فناور برگزار گردید.

کارگاه آموزشی روش‎ها و تکنیک‎های بازاریابی نوین در مرکز رشد واحد‎های فناور برگزار گردید.


لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

  مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

  مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی قزوین یک مرکز رشد در شهر قزوین می باشد

   نظرات