اطلاعیه ثبت نام جهت وام شهریه دانشجویان مازاد (شهریه پرداز)

اطلاعیه ثبت نام جهت وام شهریه دانشجویان مازاد (شهریه پرداز)

اعلام بودجه وام شهریه دانشجویان مازاد (شهریه پرداز) جهت سال تحصیلی ۹۸-۹۷ از سوی صندوق رفاه دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان مازاد (شهریه پرداز) دانشکده بهداشت:
با توجه به اعلام بودجه وام شهریه دانشجویان مازاد (شهریه پرداز) جهت سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از سوی صندوق رفاه دانشجویان ، خواهشمند است کلیه دانشجویان متقاضی با در دست داشتن اصل سند تعهد محضری خود به همراه تصویر حکم کارگزینی ضامن، حداکثر تا تاریخ ۲۹/۰۸/۹۸ به سرکار خانم برومند کارشناس امور دانشجویی دانشکده جهت پر کردن فرم درخواست و ثبت نام مراجعه نمایند.
شایان ذکر است به درخواستهای بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات