داتین سبد محصولات و خدماتش را معرفی می‌کند / راهکارهایی که این شرکت برای تحول دیجیتال بانک‌ها در نظر گرفته چیست؟

زند افزود: «محصول ERP داتین به‌صورت تخصصی در حوزه مالی تولید شده و متناسب با ساختار مجموعه‌های بانکی و فین‌تک‌ها است؛ همچنین، این محصول فرایندمحور بوده که یکی از نیازهای اصلی مشتریان به شمار می‌رود و با توجه به زیرساخت قدرتمند ایجاد شده به خصوص Workflow Engine تمامی نیازها را با حداقل منابع پوشش می‌شود.» مدیر واحد راهکارهای سازمانی شرکت داتین تاکید کرد: «برخورداری سازمان‌ها و بانک‌ها از سیستم ERP یکی از گام‌های اولیه و مهم به منظور حرکت در راستای تحول دیجیتال و هوشمندی است که باعث شده استفاده از یک محصول قدرتمند در حوزه راهکار جامع برنامه‌ریزی منابع انسانی ضروری باشد.» مرتضی سرلک، مدیر امور امنیت داتین با اشاره به محصولات امنیتی داتین اظهار کرد: «داتین دو محصول PAM و CDN بانکی را آماده عرضه کرده است که محصول PAM برای رصد ترافیک‌های رمز شده استفاده می‌شود و امنیتی بسیار بالا در سطوح بین‌المللی دارد؛ این محصول نسبت به نمونه‌های خارجی از ویژگی‌های بیشتری برخوردار است که از جمله آن‌ها باید به پیاده و عملیاتی‌سازی با کمترین تغییرات و قرار گرفتن در مدار به‌صورت شفاف اشاره کرد.» او با اشاره به محصول CDN افزود: «محصول CDN بانکی داتین با سرویس‌های موجود و معمولی به دلیل برخورداری از شبکه اختصاصی تفاوت دارد که این نکته باعث شده تا مشتری این سرویس، بانک‌ها و شبکه‌های عملیاتی باشند؛ از سویی دیگر، تیم پشتیبانی CDN بانکی متشکل از متخصصان حوزه امنیت است که همین موضوع باعث می‌شود تا پشتیبانی آگاه و قدرتمند وجود داشته باشد.» مدیر امور امنیت داتین با اشاره به مشتریان سرویس‌های امنیتی این شرکت اظهار کرد: «محصول CDN بانکی و PAM تولید و توسعه داده شده از سوی داتین، هم‌اکنون توسط چند بانک در حال استفاده است.»

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات