ایده محوری طراحی و ساخت دستگاه استخراج فوق بحرانی برای تولید مواد موثره صنایع عطرسازی، اسانس و روغن‌های خوراکی-دارویی در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

ایده محوری طراحی و ساخت دستگاه استخراج فوق بحرانی برای تولید مواد موثره صنایع عطرسازی، اسانس و روغن‌های خوراکی-دارویی در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

صدوبیست و چهارمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز سه‌شنبه ۲۸ آبان ماه سال جاری در محل سالن جلسات مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در صدوبیست و چهارمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد، ایده محوری “طراحی و ساخت دستگاه استخراج فوق بحرانی برای تولید مواد موثره صنایع عطرسازی، اسانس و روغن‌های خوراکی-دارویی” در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه آقای فواد مهری به تشریح ایده محوری خود که باهدف تولید دستگاه استخراج عصاره گیاهان پرداخت.

گفتنی است، این ایده محوری توسط آقایان احمد شاگرد موتاب، پوریا بی‌پروا، سید حسن شریفی پاجایی، زربخت انصاری، علی متولی و نوراله اسدی موردبررسی و داوری قرار گرفت و موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در دوره رشد مقدماتی مرکز شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.

لازم به ذکر است؛ با توجه به واردات زیادی که در این زمینه در کشور وجود دارد، ساخت و تولید این دستگاه و نیز تولید اسانس قابل توجیه می‌باشد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات