جلسه هم اندیشی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان در پارک علم و فناوری استان

جلسه هم اندیشی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان در پارک علم و فناوری استان

در راستای تکمیل و توسعه اکوسیستم کارآفرینی و تعامل بیشتر با دانشجویان، پنجشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۸ نمایندگان انجمن‌های علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان از مجموعه‌های مختلف پارک همچون شرکت‌های دانش‌بنیان، آزمایشگاه کشت بافت، مرکز نوآوری صنایع خلاق، مرکز فن‌آموز و مجموعه نوآوران ۱ و ۲ بازدید کردند.

همچنین پس از بازدید، جلسه هم‌اندیشی بین نمایندگان انجمن‌های علمی و ریاست پارک علم و فناوری استان با هدف اجرای برنامه‌های مشترک تخصصی برای هر دانشکده با موضوع کارآفرینی و مسیر شغلی از کارمندی به کارآفرینی بر لزوم ایجاد ذهنیت کارآفرینانه در دانشجویان تاکید ورزیدند و نمایندگان انجمن‌ها را سفیر کارآفرینی و نوآوری پارک علم و فناوری در دانشگاه خطاب کردند که بتوانند با هدف‌گذاری و جهت‌دهی درست، موج موثر کارآفرینانه‌ای در فضای دانشگاه سیستان و بلوچستان ایجاد کنند.

در انتهای جلسه نیز نمایندگان انجمن‌های علمی که از همه دانشکده‌های دانشگاه حضور داشتند به بیان نظرات خود پرداختند.

در راستای تکمیل و توسعه اکوسیستم کارآفرینی و تعامل بیشتر با دانشجویان، پنجشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۸ نمایندگان انجمن‌های علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان از مجموعه‌های مختلف پارک همچون شرکت‌های دانش‌بنیان، آزمایشگاه کشت بافت، مرکز نوآوری صنایع خلاق، مرکز فن‌آموز و مجموعه نوآوران ۱ و ۲ بازدید کردند.

همچنین پس از بازدید، جلسه هم‌اندیشی بین نمایندگان انجمن‌های علمی و ریاست پارک علم و فناوری استان با هدف اجرای برنامه‌های مشترک تخصصی برای هر دانشکده با موضوع کارآفرینی و مسیر شغلی از کارمندی به کارآفرینی بر لزوم ایجاد ذهنیت کارآفرینانه در دانشجویان تاکید ورزیدند و نمایندگان انجمن‌ها را سفیر کارآفرینی و نوآوری پارک علم و فناوری در دانشگاه خطاب کردند که بتوانند با هدف‌گذاری و جهت‌دهی درست، موج موثر کارآفرینانه‌ای در فضای دانشگاه سیستان و بلوچستان ایجاد کنند.

در انتهای جلسه نیز نمایندگان انجمن‌های علمی که از همه دانشکده‌های دانشگاه حضور داشتند به بیان نظرات خود پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

  پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

  پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان یک پارک علم و فناوری در شهر زاهدان می باشد

   نظرات