فیلم اعطای مجوز سازمان تنظیم مقررات به ۱۱ رسانه فعال فضای مجازی

فیلم اعطای مجوز سازمان تنظیم مقررات به ۱۱ رسانه فعال فضای مجازی

لینک اصل خبر در سایت پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

  منبع خبر

  پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

  پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

  پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات