توضیحات پرداخت الکترونیک سامان دررابطه با فراهم کردن امکان پرداخت در سامانه همتا / PSP فقط اطلاعات تراکنش را جابجا می‌کند

توضیحات پرداخت الکترونیک سامان دررابطه با فراهم کردن امکان پرداخت در سامانه همتا / PSP فقط اطلاعات تراکنش را جابجا می‌کند

، مدیر واحد ارتباطات این شرکت با بیان اینکه این افراد با ماهیت تراکنش آشنایی ندارند، گفت: «PSP اصلا پولی از تراکنش را نمی‌بیند و فقط اطلاعات تراکنش را جابه‌جا می‌کند. او با تاکید بر اینکه در انجام تراکنش نوع شرکت پرداخت و یا درگاه مهم نیست بلکه مهم حسابی است که پشت ترمینال تعریف می‌شود، گفت: «اساسا شرکتی که در حوزه پرداخت فعالیت می‌کند، پول را نمی‌بیند.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات