عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: استفاده از سامانه‌های نوین مسیر سوءاستفاده‌های مالی را مسدود می‌کند

با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی با تامین منابع مالی مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند موجه بودن سامانه‌های مالی در این حوزه را تایید کند، تصریح کرد: «اینکه سامانه‌ای در شرایط فعلی اقتصاد بتواند چنین گامی در مسیر تامین مالی بردارد تحقق اقتصادی پویا را در پی خواهد داشت.» دلخوش با تاکید بر اینکه باید سامانه‌های مورد استفاده در حوزه بانکی بتوانند سرمایه‌گذاری‌های داخلی را تقویت کنند، افزود: «اینکه ارز از کشور خارج نشده و در مسیر رشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند نویددهنده اقتصادی روشن در آینده نه چندان دور باشد.»

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات