برگزاری اولین رویداد مسئله محور بازی‌سازی “Game & Gain”

برگزاری اولین رویداد مسئله محور بازی‌سازی “Game & Gain”

نخستین دوره رویداد Game ; Gain انستیتو ملی‌بازی‌سازی با حضور دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی ، شرکت هوشمند اول بهشتی (هاب) برگزار شد.
در این رویداد مسئله‌محور، دانشجویان به صورت گروهی یا انفرادی، سعی در حل مسئله طرح شده در مدت زمان تعیین شده داشتند.
جایزه برندگان رویداد G ;G، بورس دوره ۶ ماهه 《گیم‌کمپ》 انستیتو ملی‌بازی‌سازی است.
رویداد Game ; Gain هر ماه در دانشگاه‌های مختلف برگزار می‌شود.

لینک اصل خبر در سایت هاب

  منبع خبر

  هاب

  هاب

  نوآوری و توسعه کسب و کار

   نظرات