بازدید معاون پژوهشی وزیر علوم از شتابدهنده پیشگامان یزد

معاون پژوهشی وزیر علوم با مشایعت جناب آقای دکتر لقمانی، رئیس دانشگاه یزد و جناب آقای دکتر لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد و هیئت همراه، از شتابدهنده پیشگامان و تیم‌های آن بازدید به عمل آوردند. در این بازدید تیم‌های شتابدهنده به توضیحاتی در مورد کسب و کار خود پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت پیشگامان

    منبع خبر

    پیشگامان

    پیشگامان

    شتابدهنده عمومی

    نظرات