بازدید رییس اداره اندازه شناسی استاندارد خراسان رضوی از آزمایشگاه کالیبراسیون مرکز رشد فناوری گناباد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز رشد فناوری گناباد؛ مهندس حسین ثابتکار رئیس اداره «اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها» استاندارد خراسان رضوی، در مرکز رشد فناوری گناباد حضور یافته و به بررسی روند پیگیری امور آزمایشگاه کالیبراسیون این مرکز پرداخت.

در این بازدید که به منظور تمدید گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه انجام شد، مدارک مربوطه نیز مورد بررسی قرار گرفت. مهندس ثابتکار ضمن تاکید بر اهمیت موضوع کالیبره ترازوها و دستگاه های توزین واحدهای صنفی سطح بازار، به لزوم همکاری مدیریت واحدهای صنفی مختلف با مدیر فنی آزمایشگاه تاکید کرد.

در نهایت از آزمایشگاه کالیبراسیون مرکز رشد بازدید به عمل آمد و دستورالعمل ها و تعرفه های جدید به مدیر فنی آزمایشگاه داده شد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات