تقویت استار‌تاپ های بخش کشاورزی در کشور

تقویت استار‌تاپ های بخش کشاورزی در کشور

دکتر حمیدرضا مختاری مدیر مرکز کارآفرینی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و دکتر فرجی ریاست مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از برنامه های در دست اقدام تعاونی زعفران کاران روستای وامنان در شهرستان آزادشهر بازدید نمودند. حمیدرضا مختاری اظهار داشت: استار‌تاپ های بخش کشاورزی با هدف کوتاه کردن فاصله مزرعه تا سفره کشاورز در زنجیره تامین محصولات کشاورزی راه‌اندازی می‌شوند. در همین راستا استارتاپ کشمون که در زمینه فروش اینترنتی زعفران فعالیت دارد را به جامعه بهره بردار معرفی کرد تا بتوانند از این طریق و بدون حضور واسطه، محصول خود را به فروش برسانند. در ادامه دکتر فرجی ریاست مرکز تحقیقات و آموزش گلستان ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های صورت گرفته، به برنامه های مرکز برای توسعه و کشت زعفران در وامنان اشاره نمود. فرجی ارائه نکات و دستورالعمل های فنی در خصوص کاشت، داشت، برداشت، همچنین ارائه آموزش های لازم برای کشت این محصول را از ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات