چکاب سلامتی تیم های ستابدهنده پیشگامان

چکاب قند و چربی خون و آنزیم های کبدی ویژه تیم‌های شتابدهنده در مورخ شنبه ۹ آذر ماه در شتابدهنده‌ی پیشگامان کویر انجام شد.

لینک اصل خبر در سایت پیشگامان

    منبع خبر

    پیشگامان

    پیشگامان

    شتابدهنده عمومی

    نظرات