ارائه ی خدمات مشاوره عمومی و تخصصی در زیست بوم پارک علم و فناوری البرز

ارائه ی خدمات مشاوره عمومی و تخصصی در زیست بوم پارک علم و فناوری البرز

مدیر اداره توسعه نوآوری و کارآفرینی و خدمات آموزشی پارک علم و فناوری البرز با اشاره به ضرورت ارائه ی خدمات مشاوره و توانمندسازی ، از ارائه بیش از ۳۰۰۰ نفر- ساعت خدمات مشاوره عمومی و تخصصی توسط بازیگران مختلف زیست بوم پارک علم و فناوری البرز به شرکت ها و واحدهای فناور خبر داد و گفت: خدمات توانمندسازی یکی از ماموریت های مهم در پارک های علم و فناوری است که  از مهمترین مولفه های آن می توان به خدمات مشاوره اشاره نمود.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، دکتر رضا مومنی با اشاره به ارائه خدمات مشاوره تخصصی و عمومی در پارک علم و فناوری البرز خاطرنشان کرد: این خدمات به صورت حضوری و غیر حضوری توسط بازیگران مختلف زیست بوم فناوری و کارآفرینی استان البرز با تقسیم بندی در دو سطح اعضای ستادی و همچنین بهره گیری از دانش صریح وضمنی واحدها، شرکت ها و هسته های فناور مستقر در پارک علم و فناوری البرز، ارائه می شود.
مدیر خدمات مشاوره و توانمندسازی پارک علم و فناوری البرز با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۹۰۰ نفر ساعت خدمات مشاوره تخصصی و عمومی به افراد حقیقی وحقوقی مختلف با محوریت  پارک علم و فناوری البرز ارائه شده است تصریح کرد: در شش ماه اول سال ۱۳۹۸ نیز حداقل ۱۳۵۰ نفر ساعت خدمات مشاوره عمومی و تخصصی در این زیست بوم فناورانه و کارآفرینانه به  متقاضیان وجوامع هدف  مختلف، ارائه شده است.
وی برگزاری هدفمند و برنامه ریزی شده نشست های تخصصی در پارک علم و فناوری البرز برای شرکت ها و واحدهای فناور را در راستای ارائه خدمات توانمند سازی ومشاوره ای، یکی از موضوعات ارزشمند و مورد تاکید دکتر ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز برشمرد و یادآور شد: با حضور ریاست پارک علم وفناوری البرز وتاکیدات و هدایت مستقیم  ایشان وهمچنین هماهنگی های صورت پذیرفته توسط مدیر واحد روابط عمومی پارک البرز مهندس مهدوی وهمکاران محترم، سلسله نشست های تخصصی شرکت ها و هسته های فناورپارک علم و فناوری البرز با حضور برخی نمایندگان محترم مراکز پژوهشی و تخصصی مستقر در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی البرز در راستای شبکه سازی،توسعه ی ارتباطات، اشتراک وبکارگیری قابلیت های مختلف، هم آفرینی وهم افزایی و در مجموع  توسعه زیست بوم ارزش آفرینی بین شرکت ها و هسته های فناور مستقر در پارک برگزار گردیده است که اولین نشست آن با محوریت و موضوع ظرفیت ها وپتانسیل ها در حوزه ی صنایع شیمیایی بود و در آینده نزدیک با محوریت حوزه برق والکترونیک برگزار خواهد گردید.
ایشان با اشاره به اینکه هدف ما از ارائه این خدمات توانمندسازی و مشاوره ای، بسترسازی وتسهیلگری در راستای توسعه زیست بوم کارآفرینی و توسعه نوآوری و در نهایت توسعه اشتغال دانشی است خاطرنشان کرد: آشنایی با مهارت های مدیریتی ، فنی و ارتباطی شامل مهارت های برنامه ریزی ، سازماندهی ، منابع انسانی،تیمی و مشارکتی، مالی ، بازاریابی ، فناوری ، ارتباطی ،مذاکرات تجاری ،  مدل سازی ، تجاری سازی و  چگونگی فرایند توسعه کسب و کار وسایر موارد مرتبط، از جمله حوزه هایی می باشند که بنابر مقدورات منابع و مقتضیات مربوطه، توسط بازیگران مذکور در زیست بوم پارک علم و فناوری البرز به  هسته ها وشرکتهای فناور ،شرکتهای دانش بنیان واستارتاپها برنامه ریزی می گردد.
لازم به ذکر است پارک علم و فناوری البرز به عنوان یکی از پارک های فعال و تاثیرگذار استانی، از سال ۹۳ تا کنون با رشد فزاینده ای ، بیش از ۱۷۰ هسته، واحد و شرکت های فناور ودانش بنیان را مورد حمایت قرار داده و یکی از ماموریت های آن ارائه خدمات توانمند سازی ومشاوره حضوری و غیر حضوری به بازیگران کلیدی مذکور و همچنین بنابر مقتضیات، حضور فعال درنشست ها و جلسات  بخش های خصوصی و دولتی استانی وملی در چارچوب ارتقای تعاملات دانشی وفناورانه و افزایش بهره وری فعالیت های مرتبط با ارائه خدمات توانمندسازی و تحقق سایر ماموریت های خود  ، در راستای توسعه ارزش آفرینی است.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری البرز

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری البرز

  پارک علم و فناوری البرز

  زمینه فعالیت جامع

   نظرات