تسلا و امکان جدید برای خودروها

تسلا و امکان جدید برای خودروها

تسلا و امکان جدید برای خودروها

تسلا و امکان جدید برای خودروها

آپدیت جدید سیستم اتوپایلوت تسلا، قابلیت شناسایی مخروط‌های ترافیکی را افزوده است.

به این ترتیب خودرو به طور خودکار تغییر مسیر می‌دهد تا از مسیر ساخت و ساز دور شود. سیستم اتوپایلوت تسلا می‌تواند خودروهای دیگر جاده را شناسایی کند اما علاوه بر خودروهای دیگر، رانندگان باید هنگام تردد نگران مخروط‌های ترافیکی باشند که در جاده قرار داده می‌شوند و نشانگر خطر یا انجام عملیات هستند. در همین راستا آپدیت سیستم اتوپایلوت تسلا به خودروهای الکتریکی کمک می‌کند این مخروط را شناسایی کنند. اگر خودرو در وضعیت اتوپایلوت باشد، سیستم با مشاهده این مخروط‌ها، مسیر حرکتی خود را تغییر می‌دهد تا از محل خطر دور شود.

لینک اصل خبر در سایت تجارت طلایی نیک روش

  منبع خبر

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات