بخشنامه ممنوعیت استعمال دخانیات در ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بخشنامه ممنوعیت استعمال دخانیات در ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بخشنامه ممنوعیت استعمال دخانیات در ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 1. استعمال هر نوع سیگار و مواد دخانی، در ساختمان مرکزی وزارت متبوع اعم از فضای اداری، مسقف و غیر مسقف، تاسیسات، راه پله ها، پارکینگ، سرویس های بهداشتی، پارکینگ جانبی (حیاط)، بالکن ها و کنار پنجره ها ممنوع است.
 2. در صورت تمایل به مصرف دخانیات، کارکنان سیگاری می توانند جهت استعمال دخانیات در محلی دور از ساختمان وزارت بهداشت و با استفاده از پاس ساعتی خود اقدام نمایند.
 1. بعد از استعمال مواد دخانی، جهت رفاه و حفظ سلامت همکاران و ارباب رجوع حداقل به مدت ۱۵ دقیقه از آسانسورهای طبقات استفاده نشود.
 1. در صورت عدم رعایت این بخشنامه، با متخلفین وفق ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح ذیل برخورد قانونی می شود:
 • صدور اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی
 • توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
 • در صورت تکرار تخلف، کسر حقوق و فوق العاده شغل حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال
 1. تمامی همکاران می توانند گزارش استعمال دخانیات در ساختمان را به مرکز حراست اعلام نمایند.
استعمال دخانیات در وزارتخانه های دولتی و ... ممنوع است و با متخلفین برخورد قانونی می شود.


در اجرای ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۵ :

" استعمال دخانیات در نهاد های موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح ذیل مجازات می شود:
الف- چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور محکوم می شود. "
 1. توضیحات در مورد ماده فوق الذکر:
سئوال: چه نهاد هایی مشمول ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند؟
پاسخ: تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی ن فت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و موسسات و شرکت های دولتی
سئوال: بندهای (الف) و (ب) و (ج)  ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به چه مواردی اشاره دارد؟
پاسخ:
 • بند الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی،
 • بند ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی)
 • بند ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال)
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

  پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات