ایده محوری رتیواتور با سیستم تسطیح هم‌زمان با شخم ثانویه در زمین‌های شالیزار در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

ایده محوری رتیواتور با سیستم تسطیح هم‌زمان با شخم ثانویه در زمین‌های شالیزار در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد تصویب شد

صدوبیست و پنجمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد در روز چهار‌شنبه ۱۳ آذرماه سال جاری در محل سالن جلسات مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، در صدوبیست و پنجمین جلسه شورای جذب و پذیرش مرکز رشد، ایده محوری “رتیواتور با سیستم تسطیح هم‌زمان با شخم ثانویه در زمین‌های شالیزار” در شورای جذب و پذیرش مرکز رشد دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت.

در این جلسه آقای سید جلیل حسینی طلوتی به تشریح ایده محوری خود که باهدف تولید رتیواتور با سیستم تسطیح در زمین‌های شالیزاری پرداخت.

گفتنی است، این ایده محوری توسط آقایان سید رضا موسوی سیدی، سید رضا طباطبایی کلور، زربخت انصاری، علی متولی و نوراله اسدی موردبررسی و داوری قرار گرفت و موفق به کسب آرای موافق داوران برای جذب و استقرار در دوره رشد مقدماتی مرکز شده و برای تصویب نهایی به شورای مرکز رشد ارجاع داده شد.

لازم به ذکر است؛ با توجه به مشکلات کشاورزان بابت هم‌سطح نبودن زمین شالیزاری، این طرح می‌تواند هم‌سطح سازی و جابجایی خاک بستر مناسب برای کشت نشای برنج را مهیا نموده  و همچنین این امر باعث کاهش مصرف آب‌شده و از هدر رفت کود و سم جلوگیری می کند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات