افزایش یک میلیون متر مربعی فضای نوآوری کشور تا دو سال آینده

افزایش یک میلیون متر مربعی فضای نوآوری کشور تا دو سال آینده

معاون علمی رییس جمهور با بیان اینکه همین رویکرد نیز در اکوسیستم نوآوری حاکم است، اظهار کرد: تامین مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر یعنی سرمایه‌گذاری بر روی طرحی که در سال‌های آینده موفق خواهد بود، ولی ما در حال حاضر به جوانان این رویکرد را نداریم. رییس بنیاد ملی نخبگان، اصلاح ساختار دانشگاه‌ها را در گرو توسعه استارتاپ‌ها و مراکز نوآوری دانست و گفت: بر این اساس در شهرها نواحی نوآوری تعریف شده است و این اکوسیستم تامین نیروی انسانی را بر عهده دارد. معاون علمی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه برای تامین مالی با بن‌بست و مشکل مواجه هستیم، ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی یک نهاد دولتی است و پول دولتی برای حوزه‌های ریسک‌پذیر مناسب نیست و در این حوزه باید بخش خصوصی وارد شود.

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات