آشنایی دانشجویان با کمپ شتابدهی شاهکار

آشنایی دانشجویان با کمپ شتابدهی شاهکار

شتابدهنده و فضای کار اشتراکى دانشگاه صنعتی شاهرود با عنوان کمپ شتابدهی به ایده‌های نوآورانه شاهکار، که با همت اداره کارآفرینی دانشگاه با حضور معاون محترم وزیر علوم افتتاح شد، در حال حاضر بدنه اصلی و بستر تعاملی جهت حمایت، مشاوره و منتورشیپ ایده‌های دانشجویان و تجمیع اکوسیستم کسب و کار استان سمنان می‌باشد. در این رویداد دکتر یونس یونسیان مدیر کمپ شتابدهی شاهکار به بررسی مفهوم استارتاپ و شتابدهنده‌ها پرداخت و اهمیت گذار از ساختارهای سنتی کسب و کار به ساختارهاى استارتاپی و مقیاس پذیر را مورد توجه قرار داد. ساختار شتاب دهنده‌ها، سندرم آپولو در کار تیمى، معرفی شتاب دهنده شاهکار، اینفوگرافی از فرآیند رویداد استارتاپى و معرفی بوم مدل کسب و کار از اهم مواردی بود که توسط ایشان مورد اشاره قرار گرفت. سندرم آپولو به عنوان عامل شکست تیم‌های استارتاپی و نوپا و استراتژی اقیانوس آبی از مفاهیم مورد اشاره توسط مدیر کمپ شتابدهی شاهکار بود.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات