برگزاری جلسه مدیران دستگاه های اجرایی لرستان با پژوهشگران، نخبگان و شرکتهای فناور

برگزاری جلسه جناب آقای مهندس کرموند مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان با اعضای هیات علمی دانشگا ها، پژوهشگران، نخبگان و شرکت های فناور پارک علم و فناوری لرستان در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

برگزاری جلسه جناب آقای مهندس خودنیا مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان با اعضای هیات علمی دانشگا ها، پژوهشگران، نخبگان و شرکت های فناور پارک علم و فناوری لرستان در حاشیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات