گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد

گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد

گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
گزارش تصویری افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار یزد
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری یزد

  پارک علم و فناوری یزد

  زندگی با طعم فناوری ایرانی

   نظرات